Kontakt


Prinz Myshkin Parkhotel
Menzinger Straße 103
80997 München

Tel 089-856 83 72 90

info@prinzmyshkin-parkhotel.com